Podklady pro zpracování ocenění
Pro maximální urychlení zpracování ocenění je vhodné si připravit následující podklady podle jednotlivých typů oceňovaného majetku:
(Další doplňující informace mohou být vyžádány v průběhu zpracování ocenění.)