Termíny zpracování
Objednané ocenění jsou zpracovány v co nejkratších termínech.

Standardní termín pro zpracování ocenění je 1 až 2 týdny. Odhady tržní hodnoty bytových a nebytových jednotek, pozemků a rodinných domů jsou zpracovány obvykle do 1 týdne. U ostatní nemovitostí je odhad tržní hodnoty zpracován do 2 týdnů.

Na přání zákazníka a při jeho spolupráci umíme zpracovat i expresní odhady do 2 dnů ode dne prohlídky. Termíny u ostatních činností jsou sjednávány individuálně.

Termín zpracování si vždy dopředu potvrdíme s objednatelem.

Doba zpracování se počítá od předání všech potřebných podkladů, zaplacení zálohy a prohlídky nemovitosti.