Pojištění
Společnost VALUE, spol. s r.o. je pojištěna na odpovědnost za škodu způsobenou klientům.

Domníváme se, že každá seriózní společnost a partneři, kteří s ní spolupracují, by měli být pojištěni, aby se minimalizovala hypotetická rizika.

Můžeme deklarovat, že do současné doby neregistrujeme žádnou událost, která by zavdala k čerpání pojistného plnění.