Druh ocenění:
 • tržní ocenění nemovitostí
 • tržní ocenění podniků
 • tržní ocenění finančního majetku
 • tržní ocenění nehmotného majetku

Účel ocenění:
 • prodej nebo koupě
 • darování
 • vypořádání dědictví
 • vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • ručení za úvěry pro bankovní ústavy – úvěry a hypotéky
 • určení hodnoty majetku při vkladu do jmění firmy
 • zavedení majetku do účetnictví dle českých a mezinárodních účetních standardů IAS / IFRS
 • pro potřeby nemovitostních fondů dle platného zákona
 • konkurzní řízení
 • veřejné dražby
 • provedení stavebních prací u nemovitostí
 • pro ekonomickou analýzu
 • odhad tržního nájemného
 • specifikace a ocenění vad a poruch stavebního díla

Oceňované nemovitosti:
 • komerční nemovitosti
 • výrobní a logistické areály
 • činžovní a rodinné domy
 • byty a nebytové prostory
 • pozemky
 • speciální stavby