• detailní prověření stavebně technického stavu nemovitosti
  • provedení a dokumentace sond
  • posouzení stavebně technického stavu
  • specifikace rizik a návrh na jejich odstranění
  • odhad nákladů na opravu a údržbu