• zastupování kupujících nebo prodávajících při nemovitostních transakcích
  • posouzení projektů a nemovitostí
  • vyhledání vhodných nemovitostí podle parametrů zájemce
  • vyhledání vhodných investičních příležitostí do nemovitostí s minimálním rizikem a přiměřeným stabilním výnosem a následná péče o investici
  • vyhledání komerčních pozemků k výstavbě
  • vyhledání kancelářských, obchodních, výrobních či skladových prostor ke koupi či nájmu.
  • zprostředkování poskytování financování investic do nemovitostí
  • zastupování developerů při projektech
  • technický dozor investora

Technický dohled nad dodavateli nebo subdodavateli stavebních prací včetně návaznosti na smluvní a finanční podmínky projektu jsou nezbytné pro úspěšné realizování kvalitní stavby za předem stanovené náklady. Dokumentování postupu výstavby, dílčí přejímací řízení, vedení kontrolních dnů a operativní řešení technických problémů, sledování časové posloupnosti prací. To jsou některé z činností jenž technický dozor investora provádí.