• výpis listu vlastnictví z evidence Katastru nemovitostí
 • snímek katastrální mapy z evidence Katastru nemovitostí
 • kopii uzavřených nájemních/prodejních smluv (pokud jsou uzavřeny)
 • projektovou dokumentaci stavby včetně stavebně technické zprávy
 • kolaudační rozhodnutí
 • smlouvu o nabytí vlastnictví k oceňované nemovitosti (je-li k dispozici)
 • smlouvy o věcných břemenech (pokud jsou uzavřeny)
 • již zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • informace o stáří stavby, nástavbách a přístavbách
 • informace o připojení nemovitosti na inženýrské sítě
 • provedené rekonstrukce a opravy s rokem provedení
 • daň z nemovitosti
 • roční pojištění nemovitostí
 • roční náklady na opravy a údržbu nemovitostí